Hvilken tillit kan vi ha til onkel politi og tante skatteetat etter dette?

JOBBET SVART: Tidligere polititopper tjente 10 millioner svart, men slapp politietterforskning og fikk mildest mulig straff. Foto: NTB Scanpix / Grafikk TV 2

Ambassadesaken:

Tidligere polititopper tjente 10 millioner svart

Ekspolititoppene slapp politietterforskning og fikk mildest mulig straff. – Vanlige folk ville fått ett år i fengsel og en halv million i bot, sier advokat John Christian Elden.

Av Jens Christian Nørve(mailto:jcn@tv2.no)

Elleve tidligere politiansatte som jobbet som hemmelige agenter for den amerikanske ambassaden tjente til sammen 10,2 millioner kroner svart – men fikk kun 30 prosent tilleggsskatt. TV 2 har fått innsyn i ligningene til de elleve agentene for årene 2002 til 2010.

– Det er oppsiktsvekkende at de kun ender opp med 30 prosent tilleggsskatt. Dette er en mild straff. I et normaltilfelle ville man ha fått 60 prosent tilleggsskatt, sier advokat Per-Ole Hegdahl i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) til TV 2.

BAKGRUNN: Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn(http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-drev-usa-systematisk-overvaakning-av-nordmenn-3332987.html)

TV 2 avslørte i november 2010 at de hemmelige agentene hadde arbeidet svart.(http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/overvaakingsskandalen-blir-trolig-skattesak-3336699.html)

Aldri etterforsket

Den anerkjente strafferettsadvokaten John Christian Elden sier flere av polititoppene ville ha fått fengselsstraffer om politiet hadde etterforsket sakene.

– Hvis en person er tiltalt for å ha unndratt skatt av 1,9 millioner kroner over lengre tid og gjort det med vilje, ville vedkommende ha fått 10-12 måneder i fengsel og rundt en halv million kroner i bot, sier Elden til TV 2.

– HADDE FÅTT FENGSEL: Den anerkjente strafferettsadvokaten John Christian Elden sier flere av polititoppene ville ha fått fengselsstraffer om politiet hadde etterforsket sakene. Foto: TV 2

Men som TV 2 tidligere har avslørt ble de hemmelige agentene aldri etterforsket av sine tidligere kolleger i politiet.

Skatt øst anmeldte de elleve for grovt skattesvik, men Østfold politidistrikt henla saken som intet straffbart forhold.

Det til tross for at de elleve innrømmet å ha jobbet svart i en årrekke.

Mange av agentene har tidligere hatt toppjobber i norsk politi, men da de begynte å jobbe for den amerikanske ambassaden sluttet de å betale skatt.

Her er listen over hvor mye hver enkelt tjente svart:1. Mann (70) – 1.968.983 kroner (2002-2009) – tidligere politiførstebetjent, Bærum politistasjon

2. Kvinne (66) – 1.674.070 kroner (2003-2009) – tidligere politiførstebetjent, Bærum lensmannskontor

3. Mann (74) – 1.640.739 kroner (2002-2009) – tidligere antiterrorsjef, Politiets overvåkingstjeneste

4. Mann (72) – 991.933 kroner (2002-2009) – tidligere politiavdelingssjef, Kripos

5. Mann (66) – 944.327 kroner (2004-2009) – tidligere avdelingssjef, Oslo politidistrikt

6. Mann (68) – 725.641 kroner (2004-2009) – tidligere sjef, Beredskapstroppen

7. Mann (64) – 723.355 kroner (2006-2009) – tidligere avdelingssjef, Asker og Bærum politidistrikt

8. Mann (63) – 581.946 kroner (2006-2009) – tidligere politioverbetjent, Bærum politistasjon

9. Kvinne (65) – 389.903 kroner (2008-2009) – tidligere avsnittsleder, Oslo politidistrikt

10. Mann (43) – 338.335 kroner (2002-2010) – sivilt ansatt, Oslo politidistrikt

11. Mann (44) – 204.272 kroner (2004-2010) – sivilt ansatt, Oslo politidistrikt

Ble henlagt av politiet

Siden saken ble henlagt av politiet, endte det hele opp som en ren skattesak, hvor skattedirektøren personlig grep inn i saksbehandlingen.

Agentene har måttet betale ordinær skatt for årene de jobbet svart pluss tilleggsskatt.

TV 2 får bekreftet at de kun ble ilagt 30 prosent tilleggsskatt. Dette understøttes av utregninger Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening har gjort for TV 2.

– Vi har 7000 medlemmer som fører regnskapene for 250.000 næringsdrivende. I disse ligningspapirene gjøres det feil, det er åpenbart. At de som gjør uforskyldte feil skal straffes på lik måte med disse politittoppene, som bevisst har unndratt inntekter, føles urimelig, sier Hegdahl til TV 2.

– OPPSIKTSVEKKENDE: – Det er oppsiktsvekkende at de kun ender opp med 30 prosent tilleggsskatt. Dette er en mild straff. I et normaltilfelle ville man ha fått 60 prosent tilleggsskatt, sier advokat Per-Ole Hegdahl i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) Foto: TV 2

Likebehandling og riktig fastsetting av inntekt og skatt er en sentral forutsetning for skattesystemet.

Elden tror mange skatteytere som har fått straffeskatt nå vil vise til den milde behandlingen de tidligere polititoppene fikk.

– Jeg tror en rekke personer nå vil påberope seg ligningspraksis for egne saker. Da blir det vanskelig for ligningsmyndighetene og si at «nei, dere skal betale mer skatt enn andre». Ligningsmyndighetene skaper ris til egen bak ved å forskjellsbehandle, sier advokat John Christian Elden til TV 2.

Vil ikke kommentere

Skatt sør som behandlet skattesakene til de elleve hemmelige agentene vil ikke kommentere saken.

– Skatteetaten har taushetsplikt om enkeltskatteyteres ligning – det samme gjelder mindre grupper av skatteytere som er identifiserbar. Skatt sør kan derfor ikke uttale seg om bruk av tilleggsskatt, skriver avdelingsdirektør Jens Erik Holmås i Skatt sør i en epost til TV 2.

Advokat Einar Harboe som har bistått de fleste av de tidligere politiansatte har ikke besvart flere henvendelser fra TV 2.