Vi minner om at ordinær frist for innsendelse av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap mv. er 31. mai 2017. Selskapet kan selv søke om 14 dagers utsettelse. I tillegg har revisorer og regnskapsførere mulighet til å søke utsettelse til 30. juni for en begrenset del av kundemassen.

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom selskapet ikke leverer skattemeldingen i tide. Ved for sen innlevering vil de nye reglene gi større økonomiske konsekvenser for skattyter enn tidligere ordninger. Skatteetaten har varslet at de ved for sent innlevert skattemelding vil ilegge tvangsmulkt med ½ rettsgebyr per dag, tilsvarende kr 525 pr. dag, begrenset oppad til maksimalt kr 52 450.

Nye regler kan derfor medføre en betydelig økning av kostnaden ved for sent innlevert skattemelding.