Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende.

Begge ektefeller, hvorav minst én er næringsdrivende, kan i 2013 levere selvangivelsen frem til 31. mai.

Endringen er en følge av at mange regnskapsførere og deres kunder er påført ekstra arbeid som følge av at rollen Systeminnsending ikke lenger er gyldig i Altinn. Mange kunder må inn i Altinn og endre delegerte roller til sin regnskapsfører.

NARF anmodet sammen med Revisorforeningen, Økonomiforbundet og Norges Bondelag om forlenget frist for denne gruppen skattytere i et møte onsdag. Skattedirektoratet har kommet til at anmodningen fra organisasjonene kan tas til følge, slik at ektefeller med ordinær selvangivelsesfrist 30. april kan levere selvangivelsen innen fristen som gjelder for sin næringsdrivende ektefelle, altså 31. mai.

Håndteringen vil skje automatisk