Svært tilfredsstillende at alle kontrollerte forhold ble funnet i orden!
I høst fikk mitt lille regnskapsbyrå Ørjan Talhaug AS kvalitetskontroll fra NARF, og det er svart tilfredsstillende å gjennomgå en slik omfattende kontroll uten å få noen merknader. Om dette skal tolkes som et tegn på god kvalitet får være opp til hver enkelt å bedømme, men i Hordaland er det kun et mindretall av de kontrollerte regnskapsbyråene som ikke får merknader eller oppfølgings punkter (Kilde: NARFs statistikk for 2011/2012). Kvalitetskontrollen ble utført av NARF i samarbeid med Finanstilsynet.

Se linken under:

Kvalitetskontroll